Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie grójeckim

Starosta Grójecki informuje, że na terenie powiatu grójeckiego funkcjonuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Przysługują one osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona do uzyskania pomocy jest zobowiązana do złożenia osobie udzielającej porady pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji można uzyskać korzystając z poniższych dokumentów: