Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jasieniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jasieńcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jasieńcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.