Obwieszczenie o wynikach wyborów

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego oraz o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.