Obwieszczenie Wójta Gminy Jasieniec z dnia 8 stycznia 2019 roku

o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.