Odbyła się II sesja Rady Gminy Jasieniec

30 listopada br. odbyła się II sesja Rady Gminy Jasieniec kadencji 2018-2023 – zapis video przebiegu obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Radni uchwalili składy poszczególnych komisji, które będą pełniły funkcję opiniodawczą dla całej Rady. Zgodnie z zapisami statutu gminy powstało 7 komisji:

Komisja Rewizyjna:

 1. Konrad Świacki – Przewodniczący
 2. Arkadiusz Idzikowski
 3. Zbigniew Kotwiła

Komisja Budżetowa:

 1. Radosław Dąbrowski – Przewodniczący
 2. Edward Wilewski
 3. Marcin Manowiecki
 4. Wioletta Sygocka
 5. Arkadiusz Idzikowski
 6. Zbigniew Kotwiła
 7. Marcin Walczak

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Zenon Sarniak – Przewodniczący
 2. Andrzej Czamara
 3. Waldemar Żurawski
 4. Wioletta Sygocka

Komisja Oświaty i Kultury:

 1. Arkadiusz Idzikowski – Przewodniczący
 2. Andrzej Czamara
 3. Wioletta Sygocka
 4. Marcin Manowiecki
 5. Radosław Dąbrowski

Komisja Ochrony Środowiska:

 1. Zbigniew Kotwiła – Przewodniczący
 2. Waldemar Żurawski
 3. Roman Andziak
 4. Sylwester Janota

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy:

 1. Marcin Walczak – Przewodniczący
 2. Sylwester Janota
 3. Waldemar Żurawski
 4. Roman Andziak
 5. Andrzej Wiśnik
 6. Andrzej Czamara
 7. Radosław Dąbrowski
 8. Marcin Manowiecki
 9. Edward Wilewski
 10. Zenon Sarniak
 11. Konrad Świacki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Edward Wilewski – Przewodniczący
 2. Zenon Sarniak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Konrad Świacki
 4. Andrzej Wiśnik
 5. Roman Andziak

Radni pochylili się również nad kwestią wynagrodzenia wójta i wysłuchali prelekcji doradcy sadowniczego Pana Macieja Sobczaka na temat bieżących problemów rolnictwa i sadownictwa.

Protokół z sesji wraz z nagraniem z przebiegu obrad już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.