Organizacja konkursu i realizacja najlepszych działań wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Organizacja konkursu i realizacja najlepszych działań wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec – rok 2020.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) oraz zgodnie z uchwałą X.88.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020, Wójt Gminy Jasieniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Organizacja konkursu i realizacja najlepszych działań wspomagających rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec – rok 2020.

 

Ogłoszenie o konkursie – kliknij i zobacz

Formularz oferty – kliknij i pobierz