Oświata

Na terenie Gminy znajdują się:

1.    Przedszkole “Bajkowy Świat” w Jasieńcu.
2.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu
3.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej.
4.    Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Jasieńcu.
5.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.
Szkoły w gminie są świetnie wyposażone w pracownie komputerowe, sale gimnastyczne. Oprócz tego na terenie Jasieńca znajdują się dwie pełnowymiarowe hale sportowe.

Przedszkole “Bajkowy Świat”
Do roku 2010 mieściło się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu.
W 2010 r. powstał  nowy budynek Przedszkola, które przyjęło nazwę ?Bajkowy Świat?. Jest w nim miejsce dla 125 przedszkolaków. Więcej o przedszkolu.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu

Budowę obecnego budynku szkoły ukończono w lutym 1977 r. W  sierpniu 2003r. Rada Gminy Jasieniec przyjęła uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej imienia  Juliana Suskiego. Więcej o szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej

Szkoła ta może poszczycić się ponad stuletnimi tradycjami. Pierwszy raz szkolny dzwonek rozbrzmiał na jej korytarzach 1 września 1903 r.
W marcu 2009 r. szkole nadano imię Księdza Czesława Sadłowskiego. Więcej o szkole.


Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Jasieńcu

Jego budowę zakończono  w 2002 r. W październiku 2002 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły.
W nowej szkole znajduje się biblioteka, świetlica oraz pracownie przedmiotowe: internetowa, fizyczna, polonistyczna, matematyczna, historyczna i inne. Budynek jest przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Przy Gimnazjum powstała pełnowymiarowa hala sportowa. Uroczyste otwarcie hali oraz nadanie szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyło się w listopadzie 2007r. Więcej o gimnazjum

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Powstał we wrześniu 1945 r. na bazie budynków po byłej Cukrowni ?Czersk? wybudowanej w 1868 r. Obecnie w Zespole istnieją następujące szkoły:

4-letnie Technikum w zawodzie:
– technik agrobiznesu
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
– technik mechanizacji rolnictwa
– technik informatyk
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie:
– mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych
– mechanik samochodowy
Więcej o szkole.