Aktualności

Otwarta Strefa Aktywności w Jasieńcu

Co to jest Otwarta Strefa Aktywności?

Jest to ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna, która ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.* Więcej “Otwarta Strefa Aktywności w Jasieńcu”

W piątek pracujemy do 14.00

W dniu dzisiejszym tj. w piątek, 10-go sierpnia Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Marszałkowski w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. W ramach realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa, kontynuując tradycję z lat poprzednich, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.
Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, samorządów gminnych, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej “Urząd Marszałkowski w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie”

03-08-2018 pracujemy krócej….

W dniu dzisiejszym (3 sierpnia) Urząd Gminy czynny do godz. 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Czwartek, 9-go sierpnia pracujemy krócej

W dniu dzisiejszym tj w czwartek, 9-go sierpnia Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.. poz.1405 z póżn. zm.) i art. 14 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami)

informuję Więcej “Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego”