Aktualności

XXXVI Mały Konkurs Recytatorski

15 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu odbyły się gminne eliminacje XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego. Ponad 40 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych zaprezentowało po dwa wiersze polskich poetów. Jak podkreślały członkinie jury konkursowego, poziom artystyczny tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki i bardzo wyrównany, bo większość uczestników swój warsztat recytatorski szlifuje już od wielu lat. Więcej “XXXVI Mały Konkurs Recytatorski”

Nabór do komisji konkursowej – sport

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019”.

Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 21 lutego 2019r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane osobiście (pok. 12) , za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną (dokument elektroniczny lub skan papierowego zgłoszenia): ePuap lub e-mail na adres komisja2019@jasieniec.pl. Więcej “Nabór do komisji konkursowej – sport”

Oświadczenie czy e-WniosekPlus – o czym powinniśmy pamiętać składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w 2019 roku.

logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaOd 15 marca do 15 maja 2019 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok. Wzorem roku ubiegłego należy je składać w formie elektronicznej, w terminie ustawowym, z możliwością złożenia do 9 czerwca 2019 roku, jednak należy pamiętać, że płatności takie zostaną pomniejszone o 1% za każdy dzień zwłoki po 15 maja 2019 roku. Ewentualne zmiany do wniosku złożonego w terminie ustawowym można składać do 31 maja 2019 roku.

Więcej “Oświadczenie czy e-WniosekPlus – o czym powinniśmy pamiętać składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w 2019 roku.”

Uwaga rolnicy – zwrot podatku akcyzowego!

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonego w 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło zmianę w kodach oleju napędowego, za który rolnik może otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot należy się dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.

Jedynie faktury potwierdzające zakup w 2019 r. oleju napędowego o podanych wyżej kodach będą uwzględniane do zwrotu podatku akcyzowego.

asp. szt. Arkadiusz Dąbrowski na drugim miejscu w plebiscycie

15 lutego br. komisja konkursowa podliczyła wszystkie głosy. Najwięcej głosów i tytuł „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2018 roku” otrzymał asp. sztab. Włodzimierz Wujek /dzielnicowy gminy Mogielnica/. Drugie miejsce zajął asp. sztab. Arkadiusz Dąbrowski /dzielnicowy gminy Jasieniec/, natomiast trzecie zł. asp. Artur Opszalski /dzielnicowy z Warki/ – możemy przeczytać w serwisie informacyjnym grójeckiej policji. 

Serdeczne gratulacje składamy wszystkim laureatom, a Panu Arkowi dziękujemy za pełnienie tej trudnej służby na naszym terenie.

Nabór wniosków o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, że do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Jasieniec można składać wnioski o unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 6 i 7).

W przypadku określenia innych dat granicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Gminy Jasieniec zastrzega możliwość skrócenia naboru wniosków.

Wybory uzupełniające w Warpęsach

10 lutego 2019 r. odbyły się  się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jasieniec w okręgu nr 4. Do wyborów poszło 47,5% uprawnionych do głosowania, co stanowi bardzo dobry wynik. Jak widać mieszkańcom Warpęs bardzo zależy na ich reprezentacji w Radzie. Przedstawicielem tejże społeczności został Pan Sylwester Michowski, który niewielką liczba głosów pokonał Panią Monikę Leszczyńską. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r. – pobierz (pdf)