Aktualności

MARCELI TEAM zaprasza

Grójecka Szkoła Sztuk Walki MARCELI TEAM zaprasza na zajęcia boksu dla początkujących. Treningi odbywają się w Grójcu. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji pod numerem tel. 607 177 908

Senior zdrowo i sportowo Działa Lokalnie

Że nasi jasienieccy seniorzy mogą żyć zdrowo i sportowo, to wiemy wszyscy. A gdyby ktoś jeszcze tej wiedzy nie posiadał, to udowodnili to 5 października br członkowie Jasienieckiego Klubu Seniora “Złota Jesień” podczas podsumowania realizacji projektu Działaj Lokalnie pod takim właśnie tytułem – “Senior zdrowo i sportowo”. 

Więcej “Senior zdrowo i sportowo Działa Lokalnie”

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia …

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 7. 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 20.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 1.35/R/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska w km 7+849 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Zobacz pełną treść obwieszczenia

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb projektu “Bajkowy świat dziecka”

Jasieniec, 3 października 2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb projektu

“Bajkowy świat dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole “Bajkowy Świat” w Jasieńcu

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb  projektu pn. Bajkowy świat dziecka współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z następującą specyfikacją:

Więcej “Zapytanie ofertowe na dostawę elementów wyposażenia placu zabaw dla potrzeb projektu “Bajkowy świat dziecka””

Bezpieczny Senior na Mazowszu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu realizuje projekt „Bezpieczny Senior na Mazowszu – dzielnicowy jako podstawowe ogniwo w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Mnóstwo cennych informacji jak chronić swoje bezpieczeństwo w ulotce poniżej: Więcej “Bezpieczny Senior na Mazowszu”

Zapytanie ofertowe na dostawę do przedszkola POMOCY ZUŻYWALNYCH, DYDAKTYCZNYCH i ZABAWEK dla dzieci w ramach projektu pn. „Bajkowy świat dziecka”

Jasieniec, dnia 3 października 2017 r.

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu
Szkolna 7
05-604  Jasieniec

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu kieruje prośbę o przesłanie ofert na dostawę do przedszkola POMOCY ZUŻYWALNYCH, DYDAKTYCZNYCH i ZABAWEK dla dzieci w ramach projektu pn. „Bajkowy świat dziecka” nr RPMA.10.01.04-14-8352/17 w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do przedszkola POMOCY ZUŻYWALNYCH, DYDAKTYCZNYCH i ZABAWEK dla dzieci w ramach projektu pn. „Bajkowy świat dziecka” nr RPMA.10.01.04-14-8352/17 w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 według poniższego zestawienia:

  Więcej “Zapytanie ofertowe na dostawę do przedszkola POMOCY ZUŻYWALNYCH, DYDAKTYCZNYCH i ZABAWEK dla dzieci w ramach projektu pn. „Bajkowy świat dziecka””

Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.

W dniu 29.09.2017r. zakończyliśmy proces konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przez cały okres trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do treści Projektu. Bardziej owocne było spotkanie podsumowujące konsultacje, w którym wzięły udział dwie organizacje pozarządowe. Wynikiem spotkania jest poszerzenie katalogu działań na rok 2018 oraz zwiększenie planowanej kwoty na sfinansowanie Programu. Więcej “Podsumowanie konsultacji Programu współpracy na 2018r.”