Aktualności

Nabór do komisji konkursowej

Wójt Gminy Jasieniec ogłasza nabór członków do komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Organizacja konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec”.Członkiem komisji może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 31 marca 2017r. do Urzędu Gminy Jasieniec, 05-604 Jasieniec, Warecka 42 osobiście (pok. 12) lub za pośrednictwem poczty albo drogą e-mail na adres fundusze@jasieniec.pl Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert złożonych na konkurs zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym. Więcej “Nabór do komisji konkursowej”

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jasieniec z dnia 17 marca 2017 r.

Na podstawie art. 47 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Jasieniec informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasieniec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej “OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jasieniec z dnia 17 marca 2017 r.”

XXXIV Mały Konkurs Recytatorski

10 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu gościła uczestników gminnych eliminacji XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego. Sam konkurs rozpoczęła niespodzianka przygotowana przez szkolne koło teatralne PSP Jasieniec. Uczniowie pod opieką Pani Lidii Matrackiej przygotowali barwną inscenizację pt. “Zamieszanie w Krainie Bajek”, która nagrodzona została gromkimi brawami.

Następnie 48 finalistów eliminacji szkolnych pięknie zaprezentowało wiersze polskich poetów. Komisja konkursowa nagrodziła zwycięzców w czterech kategoriach: Więcej “XXXIV Mały Konkurs Recytatorski”

Ruszyło Działaj Lokalnie 2017

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. rozpoczęło nabór wniosków do 12 edycji Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie w powiecie grójeckim.  W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotacje do 6.000zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku. wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.
Wnioski można składać online od 10 marca do 11 kwietnia 2017r. poprzez Generator wniosków.

Szczegółowe informacje: http://www.stowarzyszeniewarka.pl/konkurs-dzialaj-lokalnie-2017/

Uczniowie PSP Jasieniec z sukcesami “Poznają Ojcowiznę”

28 lutego 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu odbył się finał regionalny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, w którym od  lat biorą udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu. W tym roku jasieniecką podstawówkę z sukcesem reprezentowały uczennice klasy VB: Wiktoria Bąk, Weronika Bogusz i Angelika Komar. Dziewczyny pod kierunkiem Pani Wiesławy Rusin przygotowały pracę literacką pt. „Tradycje naszej szkoły ”, która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii prac zbiorowych. Tym samym uczennice PSP w Jasieńcu zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.  Więcej “Uczniowie PSP Jasieniec z sukcesami “Poznają Ojcowiznę””