Podsumowanie konsultacji projektu uchwały o inicjatywie lokalnej

W okresie od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r. zostały przeprowadzone konsultacje o zasięgu ogólnogminnym projektu uchwały określającej tryb i szczegółowych kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do opublikowanego projektu w formie ankiety/opinie osobiście, za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub na platformie ePuap.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, informacji czy sugestii dotyczących projektu uchwały. Projekt, w przestawionym do konsultacji brzmieniu, zostanie przekazany do Biura Rady Gminy Jasieniec.