Ponownie ruszył program “Czyste Powietrze”

25 stycznia br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków w programie “Czyste Powietrze”. Na Mazowszu program ten stanowi odpowiedź na obowiązującą od 11 listopada 2017 roku Uchwałę Antysmogową, która zakazuje m. in. spalania węgla brunatnego, pyłu węglowego i mokrego drewna.

W programie Czyste Powietrze osoby fizyczne mogą starać się o dotację na wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację budynków mieszkalnych (istniejących i nowo budowanych) a także na instalację odnawialnych źródeł energii. Kwota dofinansowania uzależniona jest m. in. od dochodu na jednego członka rodziny. Wniosek należy składać samodzielnie do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW

Więcej o programie na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej