Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
w Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu