Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 28 września 2018r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jasieniec

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 28 września 2018 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jasieniec