Prawo i formularze

Ostatnia aktualizacja: 20-06-2017r.

Druki do pobrania:

 1. Druki oferty (tryb konkursowy):
  druk oferty DOCX  dla MS Office
  druk oferty DOC  dla starszych wersji MS Office
  druk oferty ODT  np. dla Open Office, Libre Office
 2. Druki sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb konkursowy):
  druk sprawozdania DOCX  dla MS Office
  druk sprawozdania DOC  dla starszych wersji MS Office
  druk sprawozdania ODT  np. dla Open Office, Libre Office

 

Uwaga: Niżej wymienione akty prawne nie stanowią zamkniętego katalogu przepisów obowiązującego prawa – znalazły się tu podstawowe przepisy ściśle dotyczące organizacji pozarządowych działających na terenie Naszej Gminy.

Ustawy i rozporządzenia (Treść aktów dostępna jest pod adresem isap.sejm.gov.pl lub www.dziennikiustaw.gov.pl):

obowiązujące:

 

Uchwały Rady Gminy Jasieniec:

obowiązujące:

 

archiwalne:

 • Uchwała Nr VIII.39.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 • Uchwała Nr IX.43.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
 • Uchwała Rady Gminy Jasieniec Nr IX.47.2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.