Proces inwestycyjny

Rozgraniczenie nieruchomości Podział nieruchomości Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasieniec 
Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki  Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzja o warunkach zabudowy Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nadanie numeru porządkowego budynku