Rolniku! Pamiętaj o rozliczeniu umowy o pomocy przy zbiorach

Wójt Gminy Jasieniec przypomina, że tylko do 31.01.2019 r. każdy rolnik, który korzystał z pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, zobowiązany jest do złożenia do właściwego urzędu skarbowego rozliczenia w formie deklaracji PIT-11 (nie PIT-8C). Dokument należy składać wyłącznie w formie elektronicznej: w przypadku pracownika będącego nierezydentem podatkowym (gdy przebywa na terenie Polski do 183 dni) do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (tj. III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), natomiast dla pozostałych osób – do urzędu skarbowego właściwego według ich miejsca zamieszkania. Ten sam dokument należy dostarczyć pracownikowi w terminie do 28.02.br.

Umowa o pomocy przy zbiorach w rolnictwie obowiązuje od sezonu 2018 i w naszym regionie dotyczy głównie zatrudniania obywateli Ukrainy. Zawierana jest wyłącznie w zakresie pomocy przy zbiorach, owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich i obejmować może wyłącznie następujące czynności: zbieranie, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych płodów lub wykonywanie innych czynności mających na celu ich przygotowanie do transportu, przechowywania lub sprzedaży, albo związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. Z tytułu tego rodzaju umowy rolnik ma obowiązek zgłosić osoby zatrudnione do pomocy przy zbiorach do KRUS, a nie do ZUS. Jednocześnie na rolniku spoczywa obowiązek finansowania (poza płaconym wynagrodzeniem) składek na ubezpieczenie KRUS (chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna płatna jest miesięcznie w stałej kwocie, niezależnie od okresu wykonywania prac w danym miesiącu. Natomiast pozostałe składki ustala się proporcjonalnie do liczby dni, przez które świadczona jest pomoc. Rolnik nie opłaca natomiast za zatrudnionego zaliczki na podatek dochodowy oraz nie zgłasza umowy do urzędu skarbowego.

Więcej na temat zawierania i rozliczania umów o pomocy przy zbiorach w rolnictwie będzie prezentowane podczas dorocznej Konferencji Truskawkowej, która odbędzie się już 19 stycznia 2019 r. od godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Jasieńcu. Serdecznie zapraszamy do udziału.