Spotkanie w ramach Konsultacji Programu współpracy na rok 2018

Przypominamy o trwających konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W dniu 27 września 2017r. o godz. 14:00 w ramach konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w celu omówienia złożonych uwag i opracowania ostatecznej wersji projektu Programu.