Spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy.

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na konsultacje Programu współpracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018r. o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Jasieńcu, ul. Warecka 42.

Podczas spotkania przedstawię założenia Programu i praktyczne przykłady znaczenia jego zapisów we współpracy Gminy Jasieniec ze stowarzyszeniami. Podzielimy się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasową współpracą oraz pomysłami na kierunek jej rozwoju.

Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu współpracy.

 

Marcin Górski
Inspektor ds. informatyki
i współpracy z organizacjami pozarządowymi