STOP Wypalaniu traw !

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres, kiedy straż pożarna odnotowuje lawinowy wzrost ilości pożarów traw, łąk i nieużytków. Stan ten spowodowany jest masowym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi doprowadza do powstania pożarów niebezpiecznych zarówno dla ludzi jak też mienia i środowiska naturalnego.
Prawie wszystkie tego rodzaju pożary powstają z winy człowieka, nadal bowiem, od pokoleń, wśród wielu rolników panuje błędne przekonanie, że wypalanie pozostałości roślinnych powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy.

Pożar łąki nie użyźni gleby, wręcz przeciwnie – wyjałowi ją. Spalenie suchych traw nie wpłynie pozytywnie na rozwój nowej roślinności. Zostaje wstrzymany pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych, zahamowaniu ulega asymilacja azotu z powietrza. Zdaniem naukowców wypalanie traw to najgorszy sposób przygotowania łąki do wegetacji.

Należy pamiętać, że wysuszone trawy palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia w zależności od siły wiatru może wynieść ponad 20km/h, (to tyle co szybki bieg). W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niestety corocznie w zdarzeniach tych na terenie kraju ginie kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostaje poparzonych.

Pożary traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a akcje te są bardzo kosztowne. Od początku marca na terenie powiatu grójeckiego odnotowano już 97 pożary, które gasiło łącznie 1 058 strażaków. Spalona powierzchnia to ponad 53 ha.

WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE!

Grożą za to wysokie kary, nawet do 5 tys. zł., a w przypadkach kiedy zagrożone jest mienie lub życie – do 10 lat pozbawienia wolności.
Za wypalanie traw grożą także kary finansowe nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.