Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Jasieniec

URZĄD GMINY JASIENIEC
ul. Warecka 42 05 – 604 Jasieniec, tel. 48 661 35 70, fax 048 661 35 81
www.jasieniec.pl e-mail: jasieniec@jasieniec.pl
czynny: pn – pt w godzinach 7.30 – 15.30

WÓJT GMINY JASIENIEC
Marta Cytryńska
pok. nr 13 – wejście przez sekretariat

SKARBNIK GMINY
Aneta Kwiatkowska
pok. nr 10, tel. wew. 107

SEKRETARZ GMINY
Tomasz Podhorecki
pok. nr 15 – wejście przez sekretariat

REFERAT  FINANSOWY

Elżbieta Sulik – Inspektor ds. wymiaru  podatków, pok. 11a, I piętro, tel. wew. 108
Magdalena Szulczyk – Inspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli wewnętrznej, pok.11a, I piętro, tel. wew. 108

Małgorzata Bogusz –Inspektor ds. płac i rozliczeń z ZUS i US, pok. 10, I piętro, tel. wew. 107
Joanna Paciorek
 – Podinspektor ds. księgowości, pok. nr 10, I piętro, tel. wew. 107
Urszula Ukleja –  Podinspektor ds. księgowości , pok. 10, I piętro, tel. wew. 107
Agnieszka Król – Pomoc administracyjna, pok. 10, I piętro, tel. wew. 107

Anna Bojarska – Główny Księgowy Jednostek Podległych , pok. nr 4, parter, tel. wew. 119
Agnieszka Rutkowska – Podinspektor ds. księgowości, pok. nr 4, parter, tel. wew. 119

Dorota Zaręba – Inspektor ds. rozrachunków jednostek podległych, budynek Przedszkola “Bajkowy Świat”, tel. 48 661 33 01

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Maciej Sobczak – Inspektor ds. rozwoju rolnictwa, pok. nr 3, parter, tel. wew. 103

Krystyna Gabrysiak – Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113
Marta Byliniak -Podinspektor ds. gospodarki odpadami, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113
Aneta Kośla – Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113

Zdzisław Maciocha – obsługa techniczna
Mirosław Ucinek – obsługa techniczna
Adam Sobociński – obsługa techniczna
Jan Żurawski – obsługa techniczna
Janusz Kazimierski – obsługa techniczna
Ryszard Szmajdewicz – obsługa gospodarcza
Krzysztof Ciszkiewicz – obsługa gospodarcza
Zenon Lipiński – obsługa gospodarcza

REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

Monika Kaniewska – Inspektor ds. kadr urzędu gminy i obsługi sekretariatu Urzędu Gminy, pok. nr 14 – sekretariat, I piętro, tel. wew. 102

Agata Skarzyńska – Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, pok. 19, I piętro, tel. wew. 117

Aneta Kostaniak – Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji, pok. nr 5, parter, tel. wew. 119

Edyta Sieradzka – obsługa Urzędu
Anna Purgat – opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół
Agnieszka Stańczyk – opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół
Mariusz Bednarski –  Inspektor ds. utrzymania systemów i sieci IT, pok. nr 12, I piętro, tel. wew. 110

REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI GMINY

Szymon Woźniak – Kierownik Referatu, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
Bogusława Piorun
 – Inspektor ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
Mirosław Sotek  – Inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
Edyta Padewska – Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego , pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109

URZĄD STANU CYWILNEGO i REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Alicja Petrykowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114
Anna Szymczak-Porada – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. ewidencji ludności, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I WSPÓŁPRACY Z OSP

Jan Orłowski – Inspektor, pok. nr 18, I piętro, tel. wew. 116

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – pok nr 1, parter, tel. 48 661 33 37

Joanna Tuszyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Spocińska-Kowalczyk – Pracownik socjalny
Edyta Jackowska – Pracownik socjalny
Barbara Dąbrowska – Pracownik socjalny
Aneta Woźniak – Inspektor
Izabela Firlik – Inspektor
Aneta Rek – Koordynator Klubu Senior +