Święto Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu

20 maja 2004 roku Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu zostało nadane imię Juliana Suskiego. Odtąd tradycją stało się coroczne wspominanie tego doniosłego wydarzenia, istotnego nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także lokalnej.Tegoroczne uroczystości odbyły się 18 maja i rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkoły. Zaszczycili je swoją obecnością zaproszeni goście – przyjaciele szkoły, których powitała pani dyrektor Alina Jarosz. Na widowni zasiedli m. in. poseł na Sejm RP Marek Suski, władze lokalne reprezentowane przez Wójta Gminy Jasieniec Marka Pietrzaka, Skarbnik Gminy Elżbietę Krawczyk i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Osińskiego, Przewodniczący Związku Sadowników RP O/Jasieniec Sylwester Janota, wikariusz parafii w Jasieńcu – ksiądz Jarosław Sawicki, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciele policji oraz lokalnych firm i instytucji wspierających szkołę.

W swoim przemówieniu otwierającym uroczystość dyrektor szkoły podkreśliła, że szkoła w Jasieńcu w ciągu 40 lat funkcjonowania w obecnie użytkowanym budynku połączyła już kilka pokoleń, wypracowała wartościowe tradycje i specyficzny klimat, sprzyjający rozwojowi uczniów i zacieśnianiu owocnej współpracy z ich rodzicami. Oficjalną część obchodów rocznicy nadania szkole imienia zakończyło przedstawienie przygotowane przez klasę IVB pod opieką p. Jadwigi Smolińskiej, przybliżające sylwetkę patrona szkoły. Program artystyczny wzbogacały występy chóru szkolnego prowadzonego przez p. Pawła Wydrycha.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Na scenie pojawiły się dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy wiejskiej prowadzonej przez p. Justynę Przybylską, które zaprezentowały dwie odsłony tańca: ludowy i nowoczesny, a następnie Szkolne Koło Teatralne (grupa młodsza pod opieką p. Lidii Matrackiej) przedstawiło zabawny spektakl „Królewna Śnieżka na zawodach”. Po części rozrywkowej prowadzący uroczystość pp. Marzena Żurawska, Małgorzata Zielińska, Albert Krawczyk i Paweł Wydrych zapowiedzieli rozdanie nagród w konkursach, do których w bieżącym roku szkolnym przystępowali uczniowie. Dzieci, oprócz nagród i wyróżnień indywidualnych zdobytych w konkursach polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językowych, plastycznych czy w zawodach sportowych, zostały także docenione za reprezentowanie szkoły na zewnątrz i aktywną postawę, m. in. za czynny udział w chórze szkolnym, zajęciach szkolnych kół teatralnych i angażowanie się w pracę świetlicy szkolnej.

Ostatnim punktem programu, a jednocześnie wspaniałym jego zwieńczeniem było przedstawienie „Królewna Śnieżka”, przygotowane przez rodziców pod opieką p. Beaty Skonecznej i p. Czesława Cholewy, w którym wykonawcy tradycyjnie wykazali się talentami aktorskimi, kreatywnością i poczuciem humoru.

Na zakończenie głos zabrał poseł RP p. Marek Suski, który dziękując za zaproszenie i doświadczone wrażenia wyraził uznanie dla działalności placówki, odczytany został również list gratulacyjny przesłany do szkoły przez posła RP p. Mirosława Maliszewskiego, któremu obowiązki zawodowe uniemożliwiły przybycie na uroczystości, po czym dzieci pod opieką wychowawców udały się do swoich klas na poczęstunek.

Zdjęcia z tegorocznych obchodów można obejrzeć w szkolnym albumie fotograficznym.