Wymiana źródeł ciepła – kolejny etap

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z wynikiem pozytywnym zakończyliśmy weryfikację deklaracji udziału w projekcie wymiany źródeł ciepła zgodnie z konkursu ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP. Dane ze złożonych przez Państwa ankiet pozwalają nam przejść do kolejnego etapu przygotowań, w których opracujemy dokumentację niezbędną do naszego startu w konkursie. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania jest świadectwo energetyczne budynku. Każdy zdeklarowany uczestnik projektu winien niezwłocznie dostarczyć taki dokument do Urzędu Gminy Jasieniec.

Dla tych, którzy nie posiadają takiego dokumentu, w ramach procedury przygotowania wniosku uruchamiamy możliwość pozyskania go na preferencyjnych zasadach. Świadectwa może dla Was opracować AMM Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 40. Jest to ta sama firma, która na zlecenie Urzędu przygotowuje wniosek aplikacyjny. Koszt przygotowania świadectwa to 150 zł.

Szczegóły procedury pozyskania świadectwa energetycznego: pobierz_procedurę