Wyniki otwartego konkursu ofert – piłka nożna 2018

Wójt Gminy Jasieniec po zapoznaniu się z ofertami oraz opinią komisji konkursowej przyznaje następujące kwoty dotacji:
1.    Gminny Klub Sportowy KRASKA na zadanie „Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej –  Mały sport  wielka radość” otrzymuje dotację w wysokości 66 000,00 zł.
2.    Uczniowski Klub Sportowy ISKRA na zadanie „Piłka Nożna – mały sport wielka radość” otrzymuje dotację w wysokości 34 000,00 zł.

W załączeniu zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 2 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018 – piłka nożna

Zarządzenie 12.2018