Zanieczyszczenie powietrza

Aktualne informacje dotyczące jakości powietrza na Mazowszu otrzymacie za pośrednictwem Aplikacji BLISKO do pobrania z głównej strony naszego serwisu.


W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego ogłasza:

  • Alert Poziom I – czas obowiązywania: cały 2017 rok,
  • Alert poziom II – czas obowiązywania: w zależności od wystąpienia warunków meteorologicznych sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń.

Dokumentacja obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego wyznaczonych na potrzeby ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA w województwie mazowieckim, w tym na terenie Gminy Jasieniec za 2016 r. – pobierz

Bieżące pomiary stężenia zanieczyszczeń oraz prognozy można śledzić na mapach WIOŚ Warszawa