Zarządzenie konsultacji projektu zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zarządzeniem nr 45.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 2 lipca 2018r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje będą trwały od dnia 6 lipca 2018r. do dnia 7 września 2018r w formie badania ankietowego.

Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec nr 45.2018